Χειμερινό ωράριο από 15-9-2014

Από 15 Σεπτεμβρίου ισχύει το χειμερινό ωράριο του ιατρείου το οποίο είναι:

  • Δευτέρα – Τετάρτη – Παρασκευή 10:00- 14:00 και 17:00- 21:00
  • Τρίτη και Πέμπτη 11:00- 21:00