Μαλθακά Ινώματα (ΑΚΡΟΧΟΡΔΟΝΕΣ)

Είναι μικρό μαλθακό μελαχρωματικό η χρώματος δέρματος έπαρμα που συχνά είναι έμμισχο. Εντοπίζεται συχνά γύρω από το λαιμό και στις πτυχές. Βλάβες μπορεί να είναι μονήρες η πολλαπλές, ειδικά γύρω από το λαιμό και συνεπώς αισθητικά μη αποδεκτές από τους ασθενείς. Είναι πιο συχνές σε μεγάλη ηλικία και αναπτύσσονται εντονότερα στην διάρκεια της κύησης.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ: οι βλάβες καυτηριάζονται με ειδικό μηχάνημα διαθερμοπηξίας η CO2 laser με τοπική αναισθησία.