Εξέταση Σπίλων & Χαρτογράφηση

Οι σπίλοι είναι οι γνωστές ελιές και εμφανίζονται πολύ συχνά και σχεδόν σε κάθε άνθρωπο. Η αιτία τους είναι άγνωστη. Μερικοί σπίλοι εμφανίζονται με την γέννηση (οι συγγενείς σπίλοι) και είναι μόνιμοι. Οι περισσότεροι αναπτύσσονται στην παιδική ηλικία, πολλαπλασιάζονται στην ενηλικίωση, συχνότερα στο πρώτο ήμισυ της ενήλικης ζωής και τέλος τείνουν να εξαφανίζονται μετά τα σαράντα χρόνια.

Πολλές φορές οι ασθενείς συμβουλεύονται τον δερματολόγο επειδή ανησυχούν για τη φύση τους και επειδή τους ενοχλούν αισθητικά. Μόνον ο δερματολόγος μπορεί να αποφασίσει εάν η βλάβη είναι καλοήθης ή δυνητικά κακοήθης και εάν πρέπει να αφαιρεθεί και με ποιον τρόπο. Η αφαίρεση ενός καλοήθους σπίλου δεν προκαλεί κακοήθη εξαλλαγή όπως πιστεύεται γενικά.

Σχετικά με τους σπίλους συντηρείται ένας μύθος, κυρίως γιατί αυτές σχετίζονται με το κακοήθες μελάνωμα. Η πλειονότητα των κακοηθών μελανωμάτων εμφανίζεται σε φυσιολογικό δέρμα. Ένα πολύ μικρό ποσοστό εμφανίζεται σε συγγενείς σπίλους, σε δυσπλαστικούς σπίλους και σε κοινούς σπίλους.

Η εξέταση των σπίλων διενεργείται με ειδικό μηχάνημα, το δερματοσκόπιο, το οποίο παρέχει την δυνατότητα στον δερματολόγο να εξετάσει την ενδεχόμενη βλάβη με την μέγιστη ακρίβεια. Για ανθρώπους με αυξημένο αριθμό σπίλων ή για ανθρώπους που έχουν σπίλους που χρίζουν παρακολούθησης, προβλέπεται η φωτογράφηση τους (χαρτογράφηση) και η αρχειοθέτηση τους ώστε να είναι δυνατή η συνεχής παρακολούθησή τους.  Η χαρτογράφηση των σπίλων είναι μια αξιόπιστη μέθοδος για την έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του δέρματος.

Η εξέταση συστήνεται να επαναλαμβάνεται ετησίως από όλους, ιδιαίτερα εάν υπάρχουν προειδοποιητικά σημάδια στο δέρμα. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται όταν: παρατηρούνται νεοεμφανιζόμενοι σπίλοι, μεταβολές στο χρώμα, το μέγεθος, το πάχος ή το ύψος των υπαρχόντων σπίλων, αλλαγές στο περιβάλλον δέρμα ή κάποια ασυνήθιστη αίσθηση, όπως κνησμός ή αίσθημα καύσου.

Στο ιατρείο μας η εξέταση σπίλων και η χαρτογράφησή τους πραγματοποιείται με το Fotofinder Bodystudio ΑΤΒΜ (Automated Total Body Mapping).  Η αυτοματοποιημένη ολόσωμη χαρτογράφηση δέρματος σε συνδυασμό με την ψηφιακή δερματοσκόπηση αποτελεί την πλέον ενδεδειγμένη και αξιόπιστη μέθοδο για την ολοκληρωμένη και συστηματική παρακολούθηση της υγείας του δέρματος και για την πρόληψη του δερματικού καρκίνου .

Το σύστημα ATBM υπερέχει σημαντικά των συμβατικών μεθόδων χαρτογράφησης καθώς ανιχνεύει αυτόματα και την παραμικρή διαφοροποίηση που παρουσιάζεται στο δέρμα εστιάζοντας  την προσοχή του ιατρού στην παραμικρή μεταβολή έτσι ώστε να ελαχιστοποιεί την πιθανότητα ανθρώπινου λάθους.

Χάρη στην προηγμένη τεχνολογία του το ATBM σκανάρει όλη την επιφάνεια του δέρματος, από την κορυφή έως τα νύχια και καταγράφει με μέγιστη ακρίβεια τη θέση και το μέγεθος κάθε βλάβης και κάθε σπίλου ξεχωριστά. Η διαδικασία διαρκεί μόλις 3  λεπτά και είναι απολύτως ανώδυνη καθώς μοιάζει με μία απλή φωτογράφιση του σώματος σε διάφορες στάσεις.

Αμέσως, στην οθόνη του μηχανήματος εμφανίζονται υψηλής ανάλυσης φωτογραφίες και επισημαίνονται αυτόματα οι αλλαγές που εντοπίζονται σε σχέση με τις φωτογραφίες της προηγούμενης εξέτασης από το ίδιο το λογισμικό του συστήματος. Κάθε μεταβαλλόμενος ή νεοεμφανιζόμενος σπίλος υποδεικνύεται άμεσα από το σύστημα, παρακινώντας έτσι τον ιατρό να εστιάσει την προσοχή του εκεί. Για το λόγο αυτό το σύστημα ATMB είναι αξιόπιστο ακόμα κι όταν υπάρχει πολύ μεγάλος αριθμός σπίλων καθώς μέχρι σήμερα ήταν αδύνατο για έναν ιατρό να καταγράψει όλους τους σπίλους με λεπτομέρεια τόσο στον αριθμό όσο και στα χαρακτηριστικά τους. Πόσο μάλλον να τους θυμάται για να μπορεί να επισημάνει τις πιθανές μεταβολές μακροπρόθεσμα.

Με την ολόσωμη χαρτογράφηση επιτυγχάνονται τα εξής:

  • Ανίχνευση νέων σπίλων
  • Εντοπισμός μεταβολών σε υπάρχοντες σπίλους
  • Περιοδικός έλεγχος του μεγέθους και της μικροσκοπικής δομής των σπίλων
  • Ανάλυση και βαθμονόμηση της επικυνδινότητας των σπίλων

 

Πέραν της κλινικής εκτίμησης το εξελιγμένο λογισμικό πρόγραμμα του συστήματος (Mole Analyser) αναλύει τη δομή των «ύποπτων» σπίλων και τους βαθμονομεί, δηλαδή αξιολογεί τον βαθμό της επικινδυνότητάς τους. Πρόκειται για μία αξιόπιστη μέθοδο, η οποία χρησιμοποιείται σε περισσότερες από 70 χώρες παγκοσμίως, και παρουσιάζει σταθερά ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα ευαισθησίας και ακρίβειας.